TAPU HAKKINDA

Sonunda bir ev sahibi oldunuz ancak; aldığınız evin tapu işlemleri hakkında yeterli bilgiye sahip değilsiniz. Gayrimenkul alım satım işlemleri sırasında ve sonrasında hukuksal sorunların yaşanmaması ya da en aza indirgenebilmesi için alım satım işlemi öncesinde, tapu işlemleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.

Bu konu hakkında edineceğiniz her bilgi, tapu işlemlerini hızlı halletmenize ve sorunsuz bir şekilde süreci tamamlamanıza yardımcı olacaktır.

Tapu kaydı bir taşınmazın türü, yeri, sınırları, büyüklüğü, sahibi, borç ve resmi belgeler ile ilgili bilgileri içeren devletin sorumluluğunda olan bir kayıttır. Satın almak istediğiniz gayrimenkul hakkında tapu bilgilerini, bağlı bulunduğu tapu sicil müdürlüğüne giderek, gayrimenkule ait tapu kütüğündeki mevcut kayıtlarının incelenmesi mümkündür.

Tapuda yapılan işlemler;
Alıcı ve satıcının kimlik fotokopileri, kimlikliklerinin asılları, vesikalık fotoğraf, eğer alım satımı kendileri yapmıyorsa vekil tayin edilen kişinin adına düzenlenmiş vekaletname ve tapunun aslı gerekmektedir. Tapu harcı yatırıldıktan sonra alınan dekont ve DASK (zorunlu deprem sigortası) da yanınızda olmalıdır. Belgelerin eksizsiz olması halinde, bütün işlemler bir günden kısa sürede tamamlanabilir.